การประชุมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (DSC CA Endometrium)

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 4