สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช เข้าร่วม Journal Club กับ NUS – CU

แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช เข้าร่วม Journal Club กับ NUS – CU ร่วมกับ รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ National University of Singapore เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567