ภาพกิจกรรม LLETZ Workshop for Resident 2024

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรม LLETZ Workshop for Resident 2024 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/obgynrama