บรรยากาศการสอบ External Oral Exam อนุสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช

บรรยากาศการสอบ External Oral Exam แพทย์ประจำอนุสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting