หน่วยวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด

 

หน่วยวินิจฉัยหัวใจ  และหลอดเลือด  

 

      

           การให้บริการของหน่วยวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด มีการให้บริการตรวจด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่อง 4-D Echocardiogram (4-D Echo), Enhance External Counterpulsation (EECP) , Exercise Stress test (EST), Holter Moniter และ 320-Slice CTA เป็นต้น

 

  การตรวจ 4-D Echo เป็นการตรวจสภาวะการทำงานของหัวใจ  ด้วยเครื่องเสียงสะท้อนระบบ 4 มิติ

 

 

  การรักษาโรคหัวใจ ด้วยเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ (EECP) เพื่อช่วยรักษาอาการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน/ขวดลวด
   
 

  การตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (320-Slice CTA) สำหรับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และดูภาวะหลอดเลือดตีบ