การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม. Holter

 

         เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม. ไว้กับตัว โดยที่สามารถกลับไปพักที่บ้านหรือทำงานได้ตามปกติโดยไม่ต้องเสียเวลานอนพักค้างที่โรงพยาบาล และเมื่อครบกำหนด 24 ชม. แล้วจึงกลับมาถอดเครื่องคืนในวันถัดไป และรอรับทราบผลการตรวจวิเคราะห์จากแพทย์ การตรวจวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาใจสั่นผิดปกติเป็นประจำ (หลังจากถอดเครื่องผลจะสามารถส่งให้แพทย์วินิฉัยได้ประมาณ 1-2 วัน)

       ข้อปฏิบัติตัวคณะติดเครื่องบันทึก

  • ท่านสามารถทำงานหรือกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติยกเว้นห้ามอาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือทำให้เครื่องและบริเวณที่ติดสายและขั้วต่อเปียก ห้ามออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของแขนมาก
  • ห้ามทำเครื่องตก (เครื่องจะใส่กระเป๋าและเข็มขัดไว้ให้ท่านอย่างเรียบร้อย)
  • ที่ตัวเครื่องจะมีปุ่มสำหรับใช้กดเมื่อท่านรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
  • ควรสวมเสื้อที่มีกระดุมผ่าหน้าเพื่อความสะดวกในการติดเครื่อง

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ยื่นใบนัดตรวจที่ห้องตรวจ หลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม ที่ตึกสิริกิติ์ชั้น 1 ก่อนเวลานัด 15 นาที รับใบชำระค่าตรวจ พร้อมชำระเงินที่การเงิน
  2. นั่งรอเรียกชื่อตามเวลาในบัตรนัด
  3. การตรวจใช้เวลาติดเครื่องประมาณ  15-20  นาที
  ***หากต้องการเลื่อนนัดหรือมีข้อสงสัยติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-201-2211 ต่อ 151 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ในเวลาราชการ (ห้องตรวจ หลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม อาคารสิริกิติ์ชั้น 1)