การเดินสายพาน

 

         การเดินสายพาน คือ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายเพื่อวินิจฉัยโรค และประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Stenosis) เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน (Treadmill) ในผู้ที่มีอาการต่อไปนี้เช่น เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย หรือหมดสติ โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในผู้ที่ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การตรวจด้วยวิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอาการเจ็บหน้าอกและข่วยประเมินความแข็งแรงของหัวใจขณะออกกำลัง โดยคุณไม่ต้องกังวลกับการออกกำลัง เพราะการตรวจนี้เพื่อดูการทำงานของหัวใจเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

1.  ยื่นใบนัดตรวจที่ห้องตรวจ หลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม ตึกสิริกิติ์ชั้น 1 ก่อนเวลานัด 30 นาที รับใบชำระค่าตรวจ และนำไปชำระเงินที่การเงิน

2.  นั่งรอเรียกชื่อตามเวลาในบัตรนัด

3.  งดอาหาร น้ำ บุหรี่ และเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนการตรวจ อย่างน้อย 4 ชม.

4.  งดยาความดันบางชนิดตามคำสั่งแพทย์

5.  งดยาเบาหวานทุกชนิดเช้าวันทำการทดสอบ

6.  เลือกสวมรองเท้าที่ใส่สบายเหมาะแก่การออกกำลังกาย

7.  ควรสวมชุดที่เป็นเสื้อและกางเกง ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นเสื้อที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ การตรวจใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ดังนั้นควรเผื่อเวลาไว้สำหรับการเตรียมตัว

 

*** หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำการเลื่อนนัดทันทีเพื่อความปลอดภัยในการตรวจ

****หากต้องการเลื่อนนัดหรือมีข้อสงสัยติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-201-2211 ต่อ 151 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ในเวลาราชการ (ห้องตรวจหลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม อาคารสิริกิติ์ ชั้น  1)