การตรวจ Dobutamine Stress Echocardiography

 

        เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ โดยการให้ยา Dobutamine เป็นตัวกระตุ้นผ่านทางสายน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าหัวใจถูกกระตุ้นจะมีอาการใจสั่น แพทย์จะขยับหัวตรวจ (transducer) ไปมาบนหน้าอกของคุณขณะที่ยาออกฤทธิ์ และขณะที่หัวใจกลับมาเต้นปกติ หัวตรวจจะทำให้เกิดคลื่นเสียงสะท้อนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นภาพบนจอ มาเปรียบเทียบเพื่อทดแทนการออกกำลังโดยการเดินบนสายพานเลื่อนซึ่งใช้ในกรณีที่คุณมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย แพทย์จะนำภาพที่ได้วินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อไป

ข้อควรปฏิบัติ

-  รีบแจ้งแพทย์ทันที ถ้าคุณมีอาการแน่นหน้าอก รู้สึกร้าวไปที่กรามหรือแขน หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกร้อน หายใจไม่ เต็มที่ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ระหว่างการตรวจ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

1.  ยื่นใบนัดตรวจที่ห้องตรวจ หลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม ตึกสิริกิตต์ชั้น 1 ก่อนเวลานัด 30 นาที รับใบชำระค่าตรวจ พร้อมชำระเงินที่การเงิน

2.  นั่งรอเรียกชื่อตามเวลาในบัตรนัด

3.  งดอาหาร น้ำ บุหรี่ และเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนการตรวจ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง งดยาความดัน เช่น Acebutolol , Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol, Propanolol, Carvedilol, Herbesser, Concor, Tenormine เป็นต้น

4.  งดยาเบาหวานทุกชนิดเช้าวันทำการทดสอบ

5.  ควรสวมชุดที่เป็นเสื้อกระดุมผ่าหน้า (ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นเสื้อที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้)

6.  ควรมาพบแพทย์ให้ตรงเวลานัดหมาย

7.  การตรวจใช้เวลาประมาณ 90 นาที ดังนั้นควรเผื่อเวลาไว้สำหรับการเตรียมตัว

 

หมายเหตุ  หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำการเลื่อนนัดทันทีเพื่อความปลอดภัยในการตรวจ

                 หากต้องการเลื่อนนัดหรือมีข้อสงสัยติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  02-201-2211 ต่อ 151 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 16.00 น. ในเวลาราชการ (ห้องตรวจหลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม อาคารสิริกิติ์ชั้น 1)