“มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดเฉลี่ย วันละ 236 คน หรือชั่วโมงละ 10 คน หรือทุกๆ 6 นาที มีคนตายจากโรคกลุ่มนี้ 1 คน”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาของโรคหัวใจ และหลอดเลือด จึงจัดตั้งศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม (CVMC) เพื่อให้บริการผู้ป่วยเหล่านี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่นำสมัย

  ลิงก์ที่น่าสนใจ