ติดต่อเรา

 

ที่อยู่

ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270  ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ  ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

โทรศัพท์ 02-201-2211

โทรสาร  02-201-2698

เว็บไซด์    med.mahidol.ac.th/cvmc

 

แผนที่

 

 

แผนผังภายในคณะ

 

 

การเดินทางโดยรถประจำทาง

ผ่านทางถนนพระราม 6 : สาย 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538

ผ่านทางถนนราชวิถี : สาย 12, 28, 108, 542, 539, 515