คลินิกพิเศษศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม

 

คลินิกพิเศษศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม (Premium Clinic)

 

       

             เป็นคลินิกที่ให้บริการในลักษณะบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ปวยแบบบูรณาการ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ ควบคู่กับความสะดวกสบายของผู้มารับบริการทาง เลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  "

           บริการผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่เช่น การเจาะเลือด ซื้อยา ชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจกับหน่วยต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถนัด วันเวลาตรวจล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ยุ่งยากในการมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ  สะดวก รวดเร็วเหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

 

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ยื่นบัตรนัด /แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตร โรงพยาบาล ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1 ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พร้อมรับบัตรคิว เพื่อใช้ในการเรียกรับบริการ ณ จุดบริการต่างๆ
 2. ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ถ่ายรูป และซักประวัติก่อนการตรวจ ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1
 3. รอพบแพทย์ ทีห้องตรวจ พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5 โดยเรียกเข้ารับตรวจตามเวลาที่นัดหมาย
 4. รับบัตรนัดหลังการตรวจ ใบแจ้งค่าบริการ ที่เคาน์เตอร์พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5
 5. รอเรียกคิวที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิกชั้น1 เพื่อชำระเงินที่เคาร์เตอร์การเงิน และรับยาที่เคาน์เตอร์เภสัชกร
 

คลินิกที่เปิดให้บริการ

โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน/ไทรอยด์ โภชนาการ  ลดน้ำหนัก โรคระบบประสาทวิทยา โรคไต โรคปอด  ศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมหลอดเลือด  โรคภูมิแพ้

 

หมายเหตุ : การนัดตรวจหรือพบแพทย์ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

  เวลาทำการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
  วันจันทร์ - ศุกร์ (ในเวลาราชการ) เวลา    7.00 - 16.00 น. ชั้น 1 เบอร์ : 02-201-2211 (ต่อ 0 , 101), 02-201-0251
  นอกเวลาราชการ (เฉพาะวันพฤหัสบดี) เวลา  16.00 - 18.00 น. ชั้น 5 เบอร์ : 02-201-2211 (ต่อ 555, 556), 02-201-0252
  นอกเวลาราชการ (เฉพาะวันเสาร์) เวลา    7.00 - 12.00 น.       แฟกซ์ : 02-201-0250
 

อัตราค่าบริการ

 1. ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้)
 2. ค่าบริการพรีเมียมคลินิก 150 บาท (เบิกไม่ได้)
 3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 4. ค่ายาเบิกได้ตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
 5. ค่าเจาะเลือด X-ray และหัตถการอื่นๆ เบิกได้บางส่วน 

*** ราคานี้ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์

***สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาได้ตามปกติ

หมายเหตุ

 • หากมีการรับบริการหลายแผนกในวันเดียวกัน  ค่าบริการข้อ 1  และข้อ 2  คิดรวมเพียงครั้งเดียวต่อวัน
 • ไม่รับรองสิทธิ์ประกันสังคม  และบัตรทอง
 • สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน