วันที่ 14 กันยายน 2566 รศ. ดร. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้รับเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี ในโอกาส...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ได้จัดทำรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 - 2563 สุข...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ได้ร่วมกับ ICL และทีมนักวิจัยทั่วโลก ติดตามการเจริญเติบโตในเรื่องความสูงและดัชนีมวลกายข...

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาส...

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 

 วันที่ 12 เมษายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดงานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์...

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่...

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ 2566

 
Module 7: Human Factors in Healthcare

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 6 Part2: Root Cause Analysis (How)

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 6 Part1: Overview of Root Cause Analysis

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 5: Safety Culture, HRO, Incident Management (Reporting and Disclosure)

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี