รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง CNMI Festival 2565 ตอน CNMI ลอย รักษ์
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง CNMI Festival 2565 ตอน CNMI ลอย รักษ์
 
ช่องทางการสมัครงานกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Update ช่องทางการสมัครงานกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
รับสมัครบุคลากร มีนาคม 2565

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
Research Camp 2022 #3 (Online)

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2022 #3 (Online) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านทาง Zoom Meeting ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน https://is.gd/SGnRKr หรือ QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

 
Research Tour 2022

กิจกรรม Research Tour 2022 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 14.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
รับสมัครบุคลากร มกราคม 2565

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประกาศ รายชื่อร้านค้าที่เปิด-ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

ประกาศ รายชื่อร้านค้าที่เปิด-ปิดให้บริการ

ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

 
รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2839 5030 ในวันและเวลาราชการ

 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถเเสดงความจำนงขอเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 

 
เส้นทางการจราจรที่แนะนำระหว่างการก่อสร้างภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ประชาสัมพันธ์ การปิดเส้นทางการจราจร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

 
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2565 รอบ 2

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2565 รอบ 2