บริการรถแท็กซี่

บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้มาใช้บริการและบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

 
ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2563

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

 

คณะผู้บริหารคณะฯ/สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์