รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขั้นตอนการตรวจระบบทางไกล (Telemedicine)

ประชาสัมพันธ์

เรื่องขั้นตอนการตรวจระบบทางไกล (Telemedicine)

สำหรับหน่วยตรวจที่เปิดให้บริการการตรวจระบบทางไกล มีดังนี้

1.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

2.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว

3.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

4.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง

5.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช

6.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ

7.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

8.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

9.คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความชื่นชมแด่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (กู้ชีพนฤบดินทร์)

ขอแสดงความชื่นชมแด่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (กู้ชีพนฤบดินทร์) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่นำทีมเข้าช่วยเหลือเหตุอุบัติภัยหมู่ รถกระบะสองแถวส่วนบุคคลชนกับรถบรรทุกสิบล้อ ณ บริเวณหน้าวัดศรีจันทาราม ถ.สุขุมวิทสายเก่า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.10 น.

 
รับสมัครแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รับสมัครแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ (แพทย์ 4) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ (แพทย์ 4) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป:  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง

 
รับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบันฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

รับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบันฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

 
งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ทุกกรณี 

 
เบี่ยงเส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เบี่ยงเส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Amarin Baby and Kids Fair ครั้งที่ 18

ฟังเสวนาฟรี กับผศ.พญ.พรชนก วันทนากร กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 15.00-16.00 น. ที่งาน Amarin Baby and Kids Fair ครั้งที่ 18  ฮอลล์ 98-99 ไบเทคบางนา