รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

...........................................................................

Download ใบสมัคร คลิก

ประกาศสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2567 คลิก