สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จากน้ำใจสู่การให้ชีวิต