ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หนองแขม 

 

นายเดวิด โรเจอร์ส บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้