รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

 

 

สัมภาษณ์  วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 8.00 น.  ณ สำนักงานบริหารการศึกษาชั้น 7 โซน 7D1  อาคารโรงพยาบาลฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์