การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 

กระบวนการสนับสนุนด้านการศึกษา: กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ปี 5 

ประกาศใช้! กระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด SLA  ในงานบริการวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 

- ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ตำแหน่ง
- พนักงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง

 

* ผู้ใดสนใจสั่งซื้อเพิ่มเติม ราคาเต็ม 450 บาท, ลดเหลือเพียง 350 บาท !...

 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหารฯ

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus disease 2019; COVID-19) เป็นโรคที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว การใส่ท่อหายใจเ...

 

The  COVID-19  pandemic  presents  a  challenge  to  the  global  healthcare...