- ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ตำแหน่ง
- พนักงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง

 

* ผู้ใดสนใจสั่งซื้อเพิ่มเติม ราคาเต็ม 450 บาท, ลดเหลือเพียง 350 บาท !...

 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหารฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference วันที่ 20 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 256...

 

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 หลักสูตรอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน (หลักสูตร RA) ภาควิชาวิสัญญีวิ...