ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์วิสัญญีพยาบาล 2567

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์ วิสัญญีพยาบาล 2567

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์:

 

- นายอภิชาติ พลเลิศ

 

- นางสาวภัทราภรณ์ ภูมา