004: เคลียร์ให้ชัดกับ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดมยา