ภาวะหลอดเลือดดำอุดตันเฉียบพลัน (VTE) : อ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์ (17/05/64)