แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าอนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง