งานวิจัยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี