ผลงานวิจัยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี พ.ศ. 2560

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ชื่อวารสาร

Suragul W, Rungsakulkij N, Muangkaew P, Tangtawee P, Mingphruedhi S.  

Factors Related to Post-operative Recurrence of Intrahepatic Cholangiocarcinoma.

J Med Assoc Thai 2017; 100 (suppl9):S1-7

Tangtawee P, Yookhong S.

Can Percutaneous Cholecystostomy Be a Definitive Treatment in High Risk Acute Cholecystitis Patient? A Retrospective 10 Years Outcome.  

J Med Assoc Thai 2017; 100 (suppl9):S14-19

Kitiyakara T, Redmond S, Unwanatham N, Rattanasiri S, Thakkinstian A, Tangtawee P, Mingphruedhi S, Sobhonslidsuk A, Intaraprasong P, Kositchaiwat C.

The detection of hepatocellular carcinoma (HCC) from patients' breath using canine scent detection: a proof-of-concept study.

J Breath Res. 2017 Sep 13;11(4):046002. doi: 10.1088/1752-7163/aa7b8e.

Supsamutchai C, Tangtawee P, Yiengpruksawan A.

Utility of Visceral Organ Hanging Maneuver (VOHM) for Exposure and Stabilization of the Operative Field in Robotic Abdominal Surgery.

J Med Assoc Thai 2017; 100 (suppl9):S20-24

Chirappapha P, Panawattanakul R, Vassanasiri W, Kongdan Y, Lertsithichai P, Sukarayothin T, Leesombatpaiboon M, Wasuthit Y, Suvikapakornkul R.  

False Negative Rate of the Highest Radioactive Count of Sentinel Lymph Node in Early Stage Breast Cancer Patients.

J Med Assoc Thai 2017; 100 (suppl9):S86-93