ภาพกิจกรรม CARE LAB วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม กับสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

โพสต์โดย CARE Lab Nulli Secundus บน 21 มีนาคม 2016