การขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (28/08/64)