เปิดเมนูเด็ด “ข้าวผัดรามา”

ผู้เขียน : แพรวพาชิม ภาพ : เมธี บัวจู

 
“เตรียมให้พร้อม เดินทางช่วงปีใหม่” นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama ฉบับที่ 43

ติดตามรับชมนิตยสารได้ที่ https://AtRama.mahidol.ac.th สุขภาพดีเริ่มต้นได้ ด้วยปลายนิ้วคลิก นิตยสาร @Rama มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

 
สุขภาพดีได้ด้วยอาหารเจ นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama ฉบับที่ 42

แม้ว่าเทศกาลกิจเจจะผ่านพ้นไปไม่นาน แต่การกินเจ นอกจากจะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยังทำให้ได้บุญ สุขใจ กันด้วย ฉบับนี้มีเมนูอาหารเจมาแนะนำ เพื่อให้การกิน...

 
เมื่อมีคนถามฉันว่าทำไมถึงอยากเป็น “ครูแพทย์” ?

ผู้เขียน : ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
จากแรงบันดาลใจ...สู่ก้าวใหม่การเป็นอาจารย์แพทย์ CNMI

ผู้เขียน : ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

 
‘เมืองโบราณ’ นานาอารยสถานของไทย

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

อันตรายจากความร้อนในการทำงาน

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วิธีการตรวจถังดับเพลิงง่าย ๆ ด้วยตนเอง...

 
ใครที่ต้องตรวจโควิด-19 เร็วที่สุด?

ผู้ที่พูดคุยกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยโควิด-19 ไอ จามรด โดยไม่มีการป้องกัน

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เจลแอลกอฮอล์...ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

 
เยียวยา

ผู้เขียน : นางสาวอมรกานต์ บัวทอง งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์