จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อการเยียวยา

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หลักการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

 
ไขข้อข้องใจกับโรคช็อกโกแลตซีส

ผู้เขียน : อาจารย์นายแพทย์ศรีเธียร เลิศวิกูล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กรดไหลย้อน อันตรายหลังการกิน

ผู้เขียน : อ. นพ.สุริยะ จักกะพาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กลืนน้ำลายผิดวิธีทำให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ?

ผู้เขียน : ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์ ทันตแพทย์จัดฟัน งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ไวรัสโรตาในเด็ก

ผู้เขียน : รศ. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้าหน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รู้จัก ‘โบท็อกซ์’ และ ‘ฟิลเลอร์’ ก่อนจะไปฉีด

ผู้เขียน : นายแพทย์วาสนภ วชิรมน หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?

ผู้เขียน : พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“โรคคอตีบ” ภัยเงียบที่กำลังกลับมาคุกคามชีวิต

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ออกกําลังกายนั้นดีกับสมองอย่างไร เมื่อเข้าสู่วัย ‘ผู้สูงอายุ’

ผู้เขียน : แพทย์หญิงจิตติมา บุญเกิด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บทบาทของอาหารเค็มต่อการเกิดโรคไต

ผู้เขียน : ผศ. ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต พญ.กชรัตน์ วิภาสธวัช ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
ทําอย่างไรให้ไร้ “ฝ้า”

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล