กลืนน้ำลายผิดวิธีทำให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ?

กลืนน้ำลายผิดวิธีทำให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ?

จริง! การกลืนนั้น อวัยวะที่สำคัญที่สุดคือ "ลิ้น"

กลืนน้ำลายผิดวิธีทำให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ?

ดังนั้น ตําแหน่งของลิ้นจึงมีผลต่อการกลืน ทําให้เกิดการกลืนที่ปกติหรือไม่ปกติขึ้นได้

การกลืนน้ำลายที่ปกตินั้น ลิ้นจะแตะบริเวณกลางเพดานด้านในหลังฟันหน้าประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วกลืนน้ำลายลงไปในลําคอ โดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณคอเป็นหลัก

การกลืนน้ำลายที่ผิดปกตินั้น ลิ้นจะยื่นมาแตะบริเวณฟันหน้าบน หรือฟันหน้าล่าง โดยไม่สัมผัสบริเวณเพดานเลย กล้ามเนื้อที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อรอบริมฝีปาก โดยที่ริมฝีปากต้องปิดสนิท เพื่อช่วยปิดกั้นให้การกลืนสิ่งต่างๆ ลงสู่บริเวณคอได้

ทําไมต้องกลืนใหถูกวิธี

ถ้ากลืนผิดวิธี ลิ้นจะมาสัมผัสบริเวณฟันหน้าทุกครั้งที่กลืน และออกแรงดันฟันหน้าให้ยื่นออกไปเรื่อยๆ หรือฟันห่างออกเรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละวันจะกลืนมากกว่า 1,000 ครั้ง และแต่ละครั้งก็มีแรงกระทํา เมื่อดันฟันบ่อยๆ ก็ทําให้ฟันยื่นเหยินได้

กลืนน้ำลายผิดวิธีทำให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ?

ทําไมบางคนถึงมีการกลืนที่ผิดวิธี

การกลืนของทารกที่เกิดมา ตามธรรมชาติแล้วมักจะเป็นการกลืนที่ถูกวิธี โดยลิ้นแตะกลางเพดาน แต่ต่อมาในเด็กบางคนที่ติดนมขวดไปจนโต ก็มักจะนําลิ้นไปสัมผัสบริเวณฟันหน้าเพื่อบีบให้น้ำนมไหลออก ซึ่งจะทําให้ติดนิสัยวางตําแหน่งของลิ้นผิดไป หรือในเด็กที่ชอบดูดนิ้ว ก็จะมีตําแหน่งลิ้นในการกลืนที่ผิดไป

การแก้ไข

ฝึกการกลืนที่ถูกวิธีด้วยตนเองก่อน โดยพยายามนําลิ้นไปสัมผัสบริเวณกลางเพดานทุกครั้งที่กลืน โดยเริ่มฝึกวันละ 50 ครั้ง แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆ จนสามารถกลืนได้ถูกวิธี  แล้วฟันของคุณก็จะไม่เหยินหรือห่างขึ้นอีกต่อไป

ผู้เขียน : ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์ ทันตแพทย์จัดฟัน งานทันตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama ฉบับที่ 5 คลิก

AtRama.mahidol.ac.th