การอุด เส้นเลือด (Embolization)


การอุด เส้นเลือด (Embolization)  เป็นการอุดหลอดเลือดแดงเพื่อการรักษาภาวะโรคต่างๆ  เช่น  AVM  (ภาวะหลอดเลือดแดงและหลอดดำมีการเชื่อมต่ออย่างผิดปกติ),    AVF (ภาวะมีรูรั่วระหว่างหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง), Aneurysm (เส้นเลือดโป่งพอง),  ภาวะเลือดออก, และเนื้องอกที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยง   โดยใช้วัสดุพิเศษ   เช่น  Coil (ขดลวดเล็กๆ)  Glue  (กาว)   Balloon  (ลูกโป่ง)  Gelfoam ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้แล้วแต่กรณีขึ้นยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ รักษา  โดยใส่วัสดุผ่านสายสวนหลอดเลือดเพื่อไปอุดหลอดเลือดแดงในตำแหน่งที่ต้องการ