การเตรียมตัวตรวจสแกนกระดูก (Bone Scan)

การเตรียมตัวตรวจสแกนกระดูก (Bone Scan)

การทําสแกนกระดูก มีประโยชน์มากในการตรวจหาตําแหน่งและขอบเขตของกระดูกที่มีความผิดปกติ  เนื่องจากสามารถเห็นบริเวณที่ผิดปกติได้ง่าย  จึงทําให้มีความไวมากกว่าการตรวจโดยเอกซเรย์และยังสามารถ ตรวจได้เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่กะโหลกศีรษะถึงปลายเท้าโดยที่ผู้ป่วยได่รับรังสีน้อย  สารเภสัชรังสีที่ใช้ในการ ตรวจสแกนกระดูกไม่มีผลต่อขบวนการทางชีวเคมี หรือองค์ประกอบของร่างกาย ทําให้มีความปลอดภัยสูงและ อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น้อยมาก และเป็นอาการที่ไม่รุนแรง  สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่แพ้สารจากการ ตรวจเอกซเรย์ชนิดอื่นๆ 
 การเตรียมตัวตรวจ
1 ไม่ต้องงดน้ําและอาหาร
2 ไม่ควรสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะ
3 ถ้าไม่จําเป็นไม่ควรทําสแกนในสตรีที่ตั้งครรภ์ถ้าสงสัยว่าตั้งครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดสารเภสัชรังสี
4 ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร  ควรงดให้นมในระยะ  24 ชั่วโมงหลังการฉีดสารเภสัชรังสี
5 ถ้าผู้ป่วยมีผลการตรวจเอกซเรย์   จากโรงพยาบาลอื่น ให้นํามาในวันที่ตรวจด้วย
6 แจ้งประวัติเกี่ยวกับ อุบัติเหตุ  หกล้ม  กระดูกหัก  การผ้าตัดใส่อวัยวะเทียม
7 นําถุงผ้าสวนตัวมาด้วย เพื่อใส่เสื้อผ้าที่เปลี่ยน 

วิธีการตรวจ
1 ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดสารเภสัชรังสีทางหลอดเลือดดํา
2 หลังจากฉีดสารเภสัชรังสีแล้วให้ผู้ป่วยดื่มน้ําประมาณ 1 ลิตร เพื่อลดปริมาณสารรังสีที่ตกค้างในร่างกายทําให้ได้ภาพสแกนกระดูกที่ชัดเจน
3 ผู้ป่วยจะต้องรอถ่ายภาพ ประมาณ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป จึงจะได้ภาพสแกนกระดูกที่ชัดเจน
4 ให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนเข้าเครื่องสแกนเพื่อลดปริมาณรังสี ทั้งนี้ให้ระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนเสื้อผา
5 เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาล ถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา
6 ผู้ป่วยต้องนอนหงายนิ่งๆบนเตียงตรวจประมาณ 30-45 นาที  
7 การตรวจเสร็จสิ้นเมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
8 หลังจากฉีดสารเภสัชรังสีแล้ว ควรหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้เด็กและสตรีมีครรภ์เป้นเวลา 24 ชั่วโมง 

หลังการตรวจ
1. ดื่มน้ํามากๆเพื่อช่วยขับสารรังสีออกจากร่างกาย
2. งดให้นมบุตร 24 ชั่วโมง
3. อาการข้างเคียงจากสารเภสัชรังสีพบได้น้อยมาก 

มีปัญหาติดต่อ 02-2010242
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เอกสารแนบ : Download
แก้ไขล่าสุด 1 ส.ค. 61  
จัดทําโดย  พว.มาลีวรรณ  พนาเวศร์  
ที่ปรึกษา รศ.พญ.ชนิกา  ศรีธรา