การเตรียมตัวตรวจความหนาแน่นกระดูก (Bone Mineral Density) 

คําแนะนําสําหรับการตรวจมวลกระดูก (Bone Mineral Density) 

1. ไม่ต้องงดน้ํางดอาหาร รับประทานอาหารได้ตามปกติ
2. ต้องไม่ตั้งครรภ์  ถ้าสงสัยว่าตั้งครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจ
3. ก่อนตรวจ 1 สัปดาห์ต้องไม่มีการตรวจเอ็กซเรย์ที่มีการ ฉีดสารทึบรังสี กลืนแป้งหรือสวนแป้ง ถ้ามีการตรวจดังกล่าวให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเพื่อทําการนัดที่เหมาะสม
4. งดใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กําไลข้อมือแหวน  กิ๊บติดผม เพราะก่อนตรวจต้องถอดออกทั้งหมด ฟันปลอมไม่ต้องถอด
5. ก่อนตรวจต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า กรุณาใส่เสื้อผ้าที่ถอดง่าย  ชุดชั้นในที่ไม่ประดับด้วยโลหะ สเตย์ หรือบอดี้สูท  หากสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีโลหะและพลาสติกเป็นส่วนประกอบ  อาจไม่ต้องเปลี่ยน 6. นําถุงผ้าส่วนตัวมาด้วย เพื่อใส่เสื้อผ้าที่เปลี่ยน
**ทางหน่วยฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีทรัพย์สินสูญหาย**        

เอกสารแนบ : Download