รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563
รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563

 

SLA ศูนย์พิษวิทยา ( Ramathibodi Poison Center)

 
พีธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสายงาน สนับสนุนข้อมูลและดำเนินงานด้านพิษวิทยาของยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พศ.2561 พีธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสายงาน สนับสนุนข้อมูลและดำเนินงานด้านพิษวิทยาของยาเสพติด

 
ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากประเทศต่างๆ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ได้ต้อนรับคณะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ ติมอร์ เลสเต

 
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และ  ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกWHO-SEARO และคณะผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์พิษวิทยาได้มีโอกาสต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) , ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) และคณะผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology  ประจำปี 2560-2561

 
การฝึกซ้อมทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉิน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (เดิม คือรพ.มาบตาพุด)

 

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่

 
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครือข่ายยาต้านพิษ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมณเเฑียร ถนนสุรวงษ์