ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครือข่ายยาต้านพิษ

 

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ตัวแทนเครือข่ายเยี่ยมชมงานของ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และเยี่ยมชมการทำเซรุ่มต้านพิษงูที่สวนงู(สถานเสาวภา) ตัวแทนเครือข่ายจัดการนำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ ณ โรงแรมมณเเฑียร ถนนสุรวงษ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม