สำหรับประชาชน

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 
ความรู้เกี่ยวการรักษาภาวะพิษทางสารเคมี

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยและประชาชน...

 
ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

ในช่วงนี้สังคมได้ให้ความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อนามารักษาโรคต่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางการแพทย์เองก็เริ่มมีการศึกษาสารในกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากขึ้น

 
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านเรือนอย่างปลอดภัย

เพื่อบ้านที่สะอาดและปลอดภัย เรามาลงมือทำกันเถอะ!

 
EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP6 การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Special population)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP5 สรรหายา/สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้ (Self-medication)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga
 
EP4 การเก็บรักษายา ( Drug Storage)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga