พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

ในช่วงนี้สังคมได้ให้ความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อนามารักษาโรคต่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางการแพทย์เองก็เริ่มมีการศึกษาสารในกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากขึ้น

คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านเรือนอย่างปลอดภัย

เพื่อบ้านที่สะอาดและปลอดภัย เรามาลงมือทำกันเถอะ!

EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP6 การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Special population)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP5 สรรหายา/สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้ (Self-medication)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga
EP4 การเก็บรักษายา ( Drug Storage)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga
EP3 การแพ้ยา (Drug  Allergy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP2 ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง (Non-compliance)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP1 การใช้ยามากเกินจำเป็น (Polypharmacy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

รับประทานอย่างไร ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา
รับประทานอย่างไร อาการข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยา ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา
รับประทานอย่างไร ข้อควรระวังในการใช้ยา ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา