ความรู้เกี่ยวการรักษาภาวะพิษทางสารเคมี

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยและประชาชน...

 
ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

ในช่วงนี้สังคมได้ให้ความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อนามารักษาโรคต่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางการแพทย์เองก็เริ่มมีการศึกษาสารในกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากขึ้น

 
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านเรือนอย่างปลอดภัย

เพื่อบ้านที่สะอาดและปลอดภัย เรามาลงมือทำกันเถอะ!

 
EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP6 การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Special population)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP5 สรรหายา/สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้ (Self-medication)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga
 
EP4 การเก็บรักษายา ( Drug Storage)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga
 
EP3 การแพ้ยา (Drug  Allergy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP2 ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง (Non-compliance)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP1 การใช้ยามากเกินจำเป็น (Polypharmacy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
รับประทานอย่างไร ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา

Pages

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน