พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

นิเทศติดตามคุณภาพการให้บริการการรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงู

นิเทศติดตามคุณภาพการให้บริการการรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงู
 
      ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่