พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

การฝึกซ้อมทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉิน

การฝึกซ้อมทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉิน
 

วันที่ 9 มีนาคม 2560 การฝึกซ้อมทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉินจัดขึ้นที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (รพ.มาบตาพุด)