พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

การอบรมออนไลน์ "การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษ และเซรุ่มต้านพิษงู"

รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยอบรม Antidote update 2020     และ   ท่านจะสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น!

ท่านจะสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น!


ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม