ใบประกาศนียบัตรสำหรับการอบรม Antidote : Update 2021

 

 

 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564

 

--------------------------------------------------------------

 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-1ตุลาคม 2564

 

--------------------------------------------------------------

 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564

 

--------------------------------------------------------------

 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564

 

--------------------------------------------------------------

 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564

 

--------------------------------------------------------------

 

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564

 

--------------------------------------------------------------

 

** ลิ้งค์พิมพ์ใบประกาศนียบัตรของพยาบาล **

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/login_certificate.php