เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี