ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือนมีนาคม

Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology : ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00-15:00 น.

จัดโดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า