ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือนพฤษภาคม

Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology : ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00-15:00 น.

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล