ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือนกรกฎาคม

Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology : ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00-15:00 น.

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี