ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือนสิงหาคม

Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology : ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00-15:00 น.

จัดโดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า