MENU
Ramathibodi Poison Center  

You are here

 
 Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology  ประจำปี 2560-2561

 
การฝึกซ้อมทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉิน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (เดิม คือรพ.มาบตาพุด)

 

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่

 
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครือข่ายยาต้านพิษ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมณเเฑียร ถนนสุรวงษ์

 
การสัมมนาวิชาการ "ยาต้านพิษ ครั้งที่ 4"
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเซ้นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

Pages

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน