พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือน สิงหาคม 2564

การประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

จัดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี